آدرس فروشگاه

استان گلستان – گرگان – بلوار ناهارخوران – عدالت ۸۳ مجتمع تجاری تندیس طبقه همکف واحد ۱۵ و ۱۶

کد پستی فروشگاه ۴۹۱۷۸۶۸۸۶۴

پشتیبانی تلفنی : ۰۱۷۳۲۵۲۰۸۹۴

پاسخدهی تلفنی در ساعات ۹ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۱ انجام میشود