۲۰%

ست تاپ و دامن ۱۲۹۲

۲۸۵,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان
جدول سایزبندی ۱۲۹۲ سایزبندی فری سایز دور سینه ۱۱۴ قد تاپ ۴۴ دور کمر در حالت عادی دامن ۵۸ دور کمر در حالت کشیده دامن ۱۱۰ قد دامن ۸۵
۲۰%

تیشرت Channel کد ۵۰۴۹

۴۷,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=15102]
۲۰%

پیراهن ۹۷۹۷

۲۵۹,۰۰۰ تومان۲۰۷,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۰۸ قد ۱۱۳
۲۰%

مانتو ۹۱۹۵

۲۷۹,۰۰۰ تومان۲۲۳,۲۰۰ تومان
جدول سایزبندی ۹۱۹۵ سایزبندی ۱ ۲ دور سینه ۱۰۶ ۱۱۴ دور کمر ۱۰۸ ۱۱۶ قد ۱۱۸ ۱۱۸
۲۰%

شومیز ۲۳۴۲

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
دور سینه ۱۵۴ قد جلو ۶۶ قد پشت ۷۵
۲۰%

هودی و جاگر ۴۳۹۹

۱۷۹,۰۰۰ تومان۱۴۳,۲۰۰ تومان
جنس دورس بهاری راهنمای سایزبندی ۴۳۹۹ سایزبندی فری دور سینه هودی ۱۲۲ قد هودی ۴۸ دور کمر در حالت عادی شلوار ۷۴ دور کمر در حالت کشیده شلوار ۱۱۲ دور باسن در حالت عادی شلوار ۱۱۶ دور باسن در حالت کشیده شلوار ۱۳۰ دور ران در حالت عادی شلوار ۶۴ دور ران در حالت کشیده شلوار ۷۶ فاق ۳۲ قذ ۹۲
۲۰%

پیراهن ۱۱۲۰

۲۵۹,۰۰۰ تومان۲۰۷,۲۰۰ تومان
جنس پوپلین دورسینه ۹۸ قد ۱۲۰
۲۰%

پیراهن ۱۹۶۱

۲۱۹,۰۰۰ تومان۱۷۵,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=35527]
۲۰%

شومیز و دامن ۲۳۷۳

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
جنس نخ [sizecharts id=41633]
۲۰%

پیراهن ۱۱۵۱

۲۲۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
دور سینه ۹۴ قد ۹۰
۲۰%

پیراهن ۲۳۶۶

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۲۳۶۶ سایزبندی فری دور سینه ۱۱۰ دور کمر در حالت عادی ۶۰ دور کمر در حالت کشیده ۹۸ دور باسن ۱۳۶ قد ۱۲۰
۲۰%

پیراهن ۱۱۹۶

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=41110]
۲۰%

پیراهن ۲۳۶۴

۲۶۹,۰۰۰ تومان۲۱۵,۲۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی دور سینه ۱۲۸ دور کمر ۱۲۸ قد ۸۰
۲۰%

پیراهن ۱۱۸۵

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
دور سینه ۱۰۲ دور کمر ۹۸ قد ۱۱۲
۲۰%

مانتو ۱۶۵۱

۲۲۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی دور سینه ۱۳۹ قد ۷۹
۲۰%

اورال طوسی ۲۰۰۵

۱۶۶,۴۰۰ تومان
جنس سوئیت راهنمای سایزبندی ۲۰۰۵ سایزبندی فری سایز دور سینه ۱۰۰ دور کمر در حالت کشیده ۸۸ دور باسن ۱۰۸ دور ران ۷۲ قد ۱۳۸
۲۰%

مانتو ۹۱۹۰

۲۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۱۸ قد جلو ۷۴ قد پشت ۸۷
۲۰%

مانتو ۹۲۳۶

۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۰۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=40210]
۲۰%

مانتو ۱۴۲۶

۲۴۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۲۰۰ تومان
دور سینه کیمانو آزاد قد ۱۲۷
۲۰%

پیراهن ۹۱۶۵

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
جنس پوبلین بند نامرئی دارد، کمربند جدا میشود. بالاتنه در حالت عادی ۶۶ بالا تنه کشسانی ۱۲۰ قد ۹۰
۲۰%

ست مانتو و شلوار ۸۲۰۴

۲۳۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=34696]
۲۰%

هودی شلوار جین ۲۰۸۰

۳۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=35505]
۲۰%

شلوار ۱۴۶۴

۱۴۵,۰۰۰ تومان۱۱۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=36614]
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۲۳۴۶

۳۲۵,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۲۳۴۶ دور سینه ۱۱۰ قد شومیز ۷۰ دور کمر شلوار در حالت عادی ۷۶ دور کمر شلوار در حالت کشیده ۱۰۰ دور باسن شلوار ۱۴۴ دور ران شلوار ۱۰۲ فاق ۳۶ قد ۸۵
۲۰%

مانتو ۱۲۳۳

۲۲۸,۰۰۰ تومان۱۸۲,۴۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی مانتو ۱۲۳۳ سایز سایز دورسینه ۱۲۰ دورباسن ۱۲۰ قد ۱۱۲
۲۰%

اورال شلوارکی ۹۱۹۸

۳۶۰,۰۰۰ تومان۲۸۸,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی اورال شلوارکی ۹۱۹۸ سایز ۱ ۲ دور سینه ۸۸ ۹۴ دور باسن ۹۴ ۱۰۰ دور ران ۶۲ ۶۴ دور کمر ۷۲ ۸۴ قد ۸۸ ۹۰
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۲۱۹۶

۳۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۴۰۰ تومان
جنس: کرپ [sizecharts id=22251]
۲۰%

ست ۹۱۶۹

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=39213]
۲۰%

شلوار ۹۱۴۰

۲۱۵,۰۰۰ تومان۱۷۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=34675]
۲۰%

مانتو ۱۱۳۷

۲۷۹,۰۰۰ تومان۲۲۳,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۶۰ قد ۸۵
۲۰%

سرهمی ۲۲۲۱

۲۱۸,۰۰۰ تومان۱۷۴,۴۰۰ تومان
جنس شیمر دور سینه ۱۰۶ عرض پایین شلوار ۶۷ قد ۱۰۸
۲۰%

شلوارک ۱۸۶۳

۸۷,۲۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی شلوارک ۱۸۶۳ سایز فری سایز دور کمر عادی شلوارک ۷۰ دور کمر کشیده شلوارک ۸۸ دور باسن شلوارک ۱۱۴ دور ران شلوارک ۸۰ قد شلوارک ۴۵ فاق ۴۰
۲۰%

شومیز ۲۲۸۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱۵۸,۴۰۰ تومان
دور سینه ۱۲۴ قد ۷۹ قد گوشه لباس ۱۰۲
۲۰%

مانتو جین ۹۱۲۰

۱۸۹,۰۰۰ تومان۱۵۱,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=34687]
۲۰%

پیراهن ۲۳۴۵

۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۰۴,۰۰۰ تومان
دور سینه ۱۰۲ قد ۱۰۵
۲۰%

ست تاپ و دامن ۱۰۱۹

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۱۰۱۹ فری سایز دور سینه تاپ در حالت عادی ۷۶ دور سینه تاپ در حالت کشیده ۱۰۴ قد تاپ ۲۴ دور کمر دامن در حالت عادی ۷۰ دور کمر دامن در حالت کشیده ۹۴ دور باسن دامن ۱۱۰ قد دامن ۸۰
۲۰%

تونیک ۲۳۲۲

۲۱۹,۰۰۰ تومان۱۷۵,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۳۲ دور شکم ۱۲۶ قد ۷۰
۲۰%

شلوار ۳۹۰۸

۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=37483]
۲۰%

پیراهن ۹۰۸۸

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۹۰۸۸ سایز ۱ ۲ دور سینه (کیمانو آزاد) ۱۳۰ ۱۳۴ دور کمر ۱۰۲ ۱۱۲ قد ۱۱۶ ۱۱۶
۲۰%

شومیز و شلوار ۲۳۳۲

۲۶۹,۰۰۰ تومان۲۱۵,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=37496]
۲۰%

شومیز و شورتک ۲۵۱۶

۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=36610]
۲۰%

دامن شلواری ۱۸۹۲

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱۵۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=30931]
۲۰%

ست ۲۳۲۵

۴۳۵,۰۰۰ تومان۳۴۸,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۲۳۲۵ فری سایز دور سینه شومیز ۱۲۴ قد شومیز ۷۲ دور کمر شلوار در حالت عادی ۷۲ دور کمر شلوار در حالت کشیده ۸۰ دور باسن شلوار ۱۱۶ دور ران شلوار ۷۶ فاق ۴۰ قد شلوار ۱۱۱
۲۰%

مانتو ۱۶۶۰

۲۴۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۲۰ قد ۸۷
۲۰%

اورال ۲۳۲۰

۲۵۷,۰۰۰ تومان۲۰۵,۶۰۰ تومان
دور سینه ۱۱۰ قد ۱۳۰
۲۰%

شلوار ۷۰۷۵

۱۴۹,۰۰۰ تومان۱۱۹,۲۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی شلوار ۷۰۷۵ سایزبندی ۳۸ ۴۰ ۴۲ ۴۴ دور کمر عادی ۶۰ ۶۲ ۶۶ ۷۰ دور کمر کشیده ۷۴ ۷۸ ۸۶ ۸۸ دور باسن ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰۶ دور ران ۵۶ ۵۸ ۶۰ ۶۲ قد ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ فاق ۲۹ ۲۹ ۳۰ ۳۰
۲۰%

ست ۱۱۰۱

۲۸۵,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=36649]
۲۰%

تاپ و کراپ ۲۱۸۲

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22069]
۲۰%

مانتو ۲۵۰۹

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
دور سینه ۱۲۰ قد جلو ۷۰ قد پشت ۸۲
۲۰%

شومیز ۲۲۹۹

۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
شومیز عروسکی [sizecharts id=34607]
۲۰%

ست مانتو شلوار ۱۰۱۵

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=35545]
۲۰%

مانتو چهارخونه ۱۴۰۴

۲۱۵,۰۰۰ تومان۱۷۲,۰۰۰ تومان
دور سینه کیمانو آزاد قد ۸۴
۲۰%

شلوار ۹۱۴۱

۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۴,۰۰۰ تومان
سایزبندی ۹۱۴۱ سایز ۱ ۲ دور کمر در حالت عادی ۶۰ ۶۴ دور کمر در حالت کشیده ۹۶ ۱۰۴ دور باسن ۱۱۰ ۱۱۶ دور ران ۶۶ ۷۰ فاق ۳۳ ۳۶ قد ۹۰ ۹۴
۲۰%

شومیز ۲۳۰۴

۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=34606]
۲۰%

شومیز و وست ۹۰۵۳

۲۱۹,۰۰۰ تومان۱۷۵,۲۰۰ تومان
جنس کتان ملانژ [sizecharts id=34701]
۲۰%

کت ۲۲۷۴

۲۵۹,۰۰۰ تومان۲۰۷,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=34699]
۲۰%

مام استایل ۱۵۵۷

۱۸۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=35221]
۲۰%

وست ۲۲۰۶

۲۱۸,۰۰۰ تومان۱۷۴,۴۰۰ تومان
قد ۸۰
۲۰%

مانتو ۲۴۸۴

۲۴۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۴۰ قد جلو ۸۰ قدپشت ۹۲
۲۰%

مانتو ۱۴۱۱

۳۱۵,۰۰۰ تومان۲۵۲,۰۰۰ تومان
دور سینه کیمانو آزاد قد ۱۱۶
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۹۰۴۵

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=34861]
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۱۰۶۱

۲۸۸,۰۰۰ تومان۲۳۰,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=34862]
۲۰%

شومیز و شلوار ۲۲۳۹

۳۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۴۰۰ تومان
جنس کرپ راهنمای سایزبندی ۲۲۳۹ سایز ۱ ۲ دور سینه ۱۴۴ ۱۴۸ دور کمر عادی ۷۰ ۷۴ دور کمر کشیده ۸۴ ۸۶ دور باسن شلوار ۱۰۶ ۱۰۸ دور ران شلوار ۶۴ ۶۶ فاق ۳۰ ۳۰ قد شلوار ۸۵ ۸۵ قد شومیز ۵۷ ۵۷
۲۰%

مانتو ۱۴۰۳

۲۱۵,۰۰۰ تومان۱۷۲,۰۰۰ تومان
قد جلو ۹۰ قدپشت ۱۲۰
۲۰%

مانتو ۱۵۹۶

۲۴۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۲۰۰ تومان
دور سینه  آزاد قد جلو ۷۹ قد پشت ۸۹
۲۰%

شومیز ۶۰۱۵

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=34682]
۲۰%

شومیز جین ۹۲۱۴

۱۷۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=34672]
۲۰%

شومیز ۶۰۵۰

۱۷۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=33718]
۲۰%

پیراهن ۱۱۶۸

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
دور سینه ۱۱۲ قد ۱۱۹
۲۰%

ست ۹۱۳۵

۲۹۵,۰۰۰ تومان۲۳۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=34573]
۲۰%

شومیز ۲۱۷۴

۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
جدول سایزبندی شومیز ۲۱۷۴ دور سینه(کیمانو) قد آستین قد ۱۱۸ ۵۳ ۴۰
۲۰%

ست ۲۲۰۳

۳۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۴۰۰ تومان
جدول سایزبندی ست ۲۲۰۳ قد بلوز دورسینه (کیمانو آزاد) کمر در حالت عادی کمر در حالت کشیده قد شلوار دور باسن دور ران بلوز ۴۳ ۱۳۰ شلوار ۷۰ ۹۶ ۱۱۲ ۱۲۰ ۸۰
۲۰%

شومیز ۲۲۱۹

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=23132]
۲۰%

کت و شلوار ۹۱۴۲

۳۸۵,۰۰۰ تومان۳۰۸,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی   9142 سایزبندی فری سایز دور سینه ۱۲۰ دور باسن کت ۱۱۸ قد کت ۷۵ دور کمر شلوار عادی ۶۸ دور کمر شلوار کشیده ۸۸ دور باسن ۱۰۴ دور ران ۶۴ فاق ۳۶ قد ۹۵
۲۰%

ست تاپ و شلوار ۹۱۲۹

۲۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۲۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۹۱۲۹ سایزبندی فری سایز دور سینه عادی ۹۰ دور سینه کشیده ۱۰۸ دور کمر عادی ۵۸ دور کمر کشیده ۱۰۰ دور باسن عادی ۱۰۴ دور باسن کشیده ۱۳۰ دور ران عادی ۶۴ دور ران کشیده ۸۰ قد شلوار ۹۲
۲۰%

مانتو ۹۱۳۳

۱۸۹,۰۰۰ تومان۱۵۱,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=34120]
۲۰%

ست بلوز شلوار ۴۱۰۲

۲۹۵,۰۰۰ تومان۲۳۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=33711]
۲۰%

مانتو ۹۱۶۴

۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۰۴,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی شومیز ۹۱۶۴ سایزبندی سایز دورسینه کیمانو آزاد ۱۳۰ دور شکم ۱۱۴ قد ۸۰ همراه با دو مدل کمربند جنس نخ پیلین
۲۰%

ست سویشرت و شلوار ۴۵۱۶

۲۱۵,۰۰۰ تومان۱۷۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=33684]
۲۰%

ست ۱۰۰۶

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=33065]
۲۰%

اورال ۲۲۹۴

۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۰۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=32978]
۲۰%

شلوار ۲۲۹۰

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=33047]
۲۰%

شومیز ۶۰۱۳

۱۸۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۶۰۱۳ فری سایز دور سینه ۱۳۶ قد جلو ۶۳ قد پشت ۷۲
۲۰%

مانتو ۱۴۲۴

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱۵۸,۴۰۰ تومان
۱۴۲۴ ۱۴۲۴ فری سایز دور سینه: ۱۱۸ دور باسن: ۱۲۲ قد: ۱۱۲
۲۰%

شومیز ۶۰۶۲

۱۷۹,۰۰۰ تومان۱۴۳,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=32802]
۲۰%

شومیز ۲۲۷۲

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی شومیز ۲۲۷۲ سایز ۱ ۲ دور سینه ۱۰۶ ۱۱۰ قد ۶۸ ۶۸
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۲۲۴۹

۳۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۴۰۰ تومان
جنس کرپ [sizecharts id=27563]
۲۰%

شومیز و شلوارک ۴۱۰۱

۲۱۸,۰۰۰ تومان۱۷۴,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=31994]
۲۰%

ست شومیز و شلوارک ۲۲۸۸

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ست شومیز و شلوارک ۲۲۸۸ سایزبندی سایز ۱ سایز ۲ دور سینه شومیز ۱۰۲ ۱۰۶ قد بلندترین قسمت شومیز ۵۴ ۵۴ قد کوتاه ترین قسمت شومیز ۴۵ ۴۵ دور کمر در حالت عادی ۶۴ ۶۶ دور کمر در حالت کشیده ۸۲ ۸۴ دور باسن ۱۰۰ ۱۰۴ دور ران ۷۲ ۷۴ فاق ۳۶ ۳۶ قد شلوارک ۴۷ ۴۷
۲۰%

شومیز و شلوارک ۲۲۸۳

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=31880]
۲۰%

شومیز و شلوارک ۲۲۷۷

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
جس کرپ [sizecharts id=31456]
۲۰%

کت ۲۲۶۹

۲۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۲۰۰ تومان
حنس کرپ آستردار [sizecharts id=31235]
۲۰%

ست ۹۱۲۶

۳۴۹,۰۰۰ تومان۲۷۹,۲۰۰ تومان
۲۰%

شومیز ۶۱۰۷

۱۳۲,۰۰۰ تومان
فری سایز دور سینه ۱۰۴ قد ۵۴
۲۰%

مانتو ۹۱۲۷

۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۰۴,۰۰۰ تومان
دور سینه مناسب ۳۶ تا ۴۴ دو سینه کیمانو آزاد قد ۸۰ دور باسن ۱۱۰  
۲۰%

مانتو ۹۱۲۵

۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا ۴۶ قد ۱۱۰
۲۰%

مانتو ۹۱۲۳

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
کتان شاین فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا ۴۸ قد ۹۳
۲۰%

دامن شلواری ۱۸۹۳

۱۲۸,۰۰۰ تومان۱۰۲,۴۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی دامن شلواری ۱۸۹۳ سایز بندی فری سایز دور کمر در حالت عادی ۶۸ دور کمر در حالت کشیده ۹۶ دور باسن ۱۳۰ قد ۸۸
۲۰%

دامن شلواری ۱۹۲۲

۱۲۸,۰۰۰ تومان۱۰۲,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=30932]
۲۰%

اورال ۹۱۳۰

۱۲۹,۰۰۰ تومان۱۰۳,۲۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی اورال ۹۱۳۰ سایز ۱ ۲ دور کمر در حالت عادی ۴۸ ۴۸ دور کمر در حالت کشیده ۹۰ ۱۰۴ دور ران ۵۸ ۶۴ دور باسن ۱۰۸ ۱۰۸ دور سینه ۱۰۲ ۱۱۰ قد ۱۲۹ ۱۲۹
۲۰%

مانتو ۱۶۰۱

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱۵۸,۴۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی مانتو ۱۶۰۱ سایز فری قد ۱۱۵
۲۰%

مانتو ۹۱۱۷

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱۵۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=30111]
۲۰%

پیراهن ۹۰۷۵

۲۷۹,۰۰۰ تومان۲۲۳,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=28761]
۲۰%

اورال ۹۱۱۹

۲۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۲۰۰ تومان
قد ۱۴۰
۲۰%

شومیز ۹۲۵۱

۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۰۴,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۹۲۵۱ فری سایز دور سینه ۱۲۶ قد جلو ۷۷ قد پشت ۸۵
۲۰%

مانتو ۱۶۳۷

۱۴۹,۰۰۰ تومان۱۱۹,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=30112]
۲۰%

مانتو ۹۱۲۲

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی مانتو ۹۱۲۲ سایز ۱ ۲ دور سینه ۱۱۰ ۱۱۲ دور باسن ۱۱۴ ۱۱۶ قد ۸۰ ۸۰
۲۰%

شومیز ۹۱۱۶

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
فری سایز دور سینه ۱۰۸ قد جلو ۶۴ قد پشت ۷۰
۲۰%

ست تاپ و شلوارک ۲۲۰۸۱

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
جدول سایزبندی   ست تاپ و شلوارک ۲۲۰۸۱ سایز بندی دور سینه دور کمر در حالت عادی دور کمر در حالت کشیده دور باسن دور ران فاق قد بلوز قد شلوارک ۱ ۱۱۶ ۷۶ ۸۸ ۱۱۰ ۷۰ ۳۵ ۵۳ ۴۲ ۲ ۱۲۰ ۷۸ ۹۰ ۱۱۲ ۷۲ ۳۵ ۵۳ ۴۲
۲۰%

شومیز و وست ۹۱۱۵

۲۸۵,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=29422]
۲۰%

ست ۹۱۰۹

۳۹۹,۰۰۰ تومان۳۱۹,۲۰۰ تومان
دور سینه شومیز ۱۸۰ کیمانو آزاد قد شومیز ۴۸ قد پیراهن ۱۰۸
۲۰%

شومیز ۲۲۲۷

۱۳۸,۰۰۰ تومان۱۱۰,۴۰۰ تومان
دور سینه ۱۱۴ قد ۴۶
۲۰%

مانتو ۹۲۵۰

۲۲۳,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۰۰ دور باسن ۱۱۰ قد ۸۰
۲۰%

مانتو ۹۱۵۲

۲۷۸,۴۰۰ تومان
عرض ۱۰۰ قد ۱۱۰
۲۰%

ست وست و شلوارک ۹۱۱۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان۲۶۲,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=29387]
۲۰%

شومیز ۲۲۵۸

۱۷۹,۰۰۰ تومان۱۴۳,۲۰۰ تومان
جنس کتان فری سایز دور سینه ۱۰۴ قد ۴۵
۲۰%

مام استایل کتان ۷۱۰۹

۱۸۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۰۰۰ تومان
جنس کتان [sizecharts id=28984]
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۲۲۵۲

۳۳۵,۰۰۰ تومان۲۶۸,۰۰۰ تومان
جنس کرپ دور سینه کیمانو آزاد [sizecharts id=28836]
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۲۲۵۷

۳۶۹,۰۰۰ تومان۲۹۵,۲۰۰ تومان
با کمربند جنس کرپ دور سینه کیمانو آزاد [sizecharts id=28840]
۲۰%

شومیز ۲۲۵۶

۱۷۹,۰۰۰ تومان۱۴۳,۲۰۰ تومان
جنس کتان فری سایز دور سینه ۱۱۰ - قد جلو ۵۷ - قد پشت ۶۳
۲۰%

ست شومیز و وست ۹۱۰۸

۳۸۹,۰۰۰ تومان۳۱۱,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۲۰ دور باسن ۱۲۴ قد شومیز ۱۰۰ قد جین ۴۳
۲۰%

دامن کوتاه ۹۲۴۵

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱۵۸,۴۰۰ تومان
جنس کتان دور کمر عادی ۸۰ دور کمر کشیده ۹۴ دور باسن ۹۴ قد ۴۳
۲۰%

پیراهن ۹۲۶۰

۲۱۹,۰۰۰ تومان۱۷۵,۲۰۰ تومان
جنس کتان دور سینه ۹۶ قد ۱۲۰
۲۰%

پیراهن ۹۲۴۹

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
جنس کتان دور سینه ۱۰۰ قد ۸۰
۲۰%

مانتو ۹۱۵۱

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
دور سینه ۱۱۲ دور باسن ۱۲۰ قد ۸۲
۲۰%

کت ۹۱۰۷

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=27927]
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۲۲۴۴

۳۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=27566]
۲۰%

شومیز ۲۲۵۱

۲۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=27729]  
۲۰%

وست ۲۲۴۲

۱۷۹,۰۰۰ تومان۱۴۳,۲۰۰ تومان
جنس وست: کرپ جنس شومیز: تیار کش [sizecharts id=27125]
۲۰%

وست ۲۲۲۶

۱۳۹,۰۰۰ تومان۱۱۱,۲۰۰ تومان
جنس کرپ دور سینه  ۱۰۶ قد ۴۸
۲۰%

ست ۹۱۳۸

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
جنس کرپ [sizecharts id=27133]
۲۰%

شومیز ۲۲۰۵

۱۵۵,۰۰۰ تومان۱۲۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=26264]
۲۰%

مانتو ۹۰۴۳

۲۳۸,۰۰۰ تومان۱۹۰,۴۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۹۰۴۳ سایز ۱ ۲ دور سینه ۱۳۰ ۱۳۸ دور باسن ۱۳۰ ۱۳۸ قد ۸۰ ۸۰
۲۰%

کت ۹۴۱۹

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=26873]
۲۰%

ست ۲۲۳۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان۲۴۶,۴۰۰ تومان
جنس کرپ راهنمای سایزبندی ۲۲۳۰ سایز ۱ ۲ دور سینه شومیز ۱۴۰ ۱۴۰ دور کمر عادی شلوار ۶۸ ۶۸ دور کمر کشیده شلوار ۹۰ ۹۲ دور باسن شلوار ۱۱۲ ۱۱۶ دور ران شلوار ۷۴ ۷۸ قد جلوی شومیز ۵۰ ۵۰ قد پشت شومیز ۶۵ ۶۵ قد شلوار ۱۱۰ ۱۱۰ فاق ۳۷ ۳۷
۲۰%

کت ۱۲۴۰

۲۱۸,۰۰۰ تومان۱۷۴,۴۰۰ تومان
جنس: کرپ لایه دوزی شده دور سینه ۱۰۰ دور باسن  ۱۰۸ قد ۷۸
۲۰%

ست شومیز و وست ۹۰۵۲

۲۸۸,۰۰۰ تومان۲۳۰,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=26635]
۲۰%

ست سه تیکه ۴۱۷۵

۳۴۸,۰۰۰ تومان۲۷۸,۴۰۰ تومان
جنس: ابروبادی [sizecharts id=26546]  
۲۰%

مانتو ۹۴۱۴

۳۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۴۰۰ تومان
جنس: یاخما فری سایز دور سینه: ۱۰۴ قد: ۹۰  
۲۰%

مانتو جین ۱۴۹۶

۱۵۹,۰۰۰ تومان۱۲۷,۲۰۰ تومان
قد ۸۵ راهنمای سایزبندی ۱۴۹۶ سایز ۱ ۲ ۳ دور سینه ۹۴ ۹۶ ۱۰۰ دور باسن ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۱۰
۲۰%

شومیز ۲۱۹۷

۱۷۸,۰۰۰ تومان۱۴۲,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=22249]
۲۰%

بلوز ۲۱۸۱

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22091]
۲۰%

شومیز ۲۲۳۷

۱۸۹,۰۰۰ تومان۱۵۱,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=26265]
۲۰%

وست ۲۲۱۵

۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۱۸,۴۰۰ تومان
جدول سایزبندی وست ۲۲۱۵ دورسینه قد ۱۱۴ ۶۲
۲۰%

ست سویشرت و شلوار ۱۲۲۶

۲۸۵,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=26112]
۲۰%

کت کیف دار ۱۲۳۲

۲۹۵,۰۰۰ تومان۲۳۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=26115]
۲۰%

پیراهن ۱۱۵۲

۲۸۵,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان
دور سینه ۹۰ قد ۸۸
۲۰%

شومیز و وست ۹۰۵۱

۲۸۸,۰۰۰ تومان۲۳۰,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=41145]
۲۰%

شومیز ۲۲۲۸

۱۵۵,۰۰۰ تومان۱۲۴,۰۰۰ تومان
دور سینه   ۱۰۲ قد    ۵۰
۲۰%

وست ۲۲۳۱

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
جنس کرپ دورسینه ۱۳۰ قد ۸۰
۲۰%

تاپ و شلوارک ۹۱۰۶

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=39618]
۲۰%

شومیز ۶۱۰۳

۱۴۵,۰۰۰ تومان۱۱۶,۰۰۰ تومان
دور سینه ۱۳۶ قد ۶۰
۲۰%

شومیز و وست ۹۱۰۴

۲۵۹,۰۰۰ تومان۲۰۷,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=41143]
۲۰%

ست کت و شلوار ۴۰۱۶

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
جنس: شلوار دکمه دار و زیپ دار پشت کمر شلوار کش دارد [sizecharts id=24649]
۲۰%

وست ۲۱۹۳

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰%

وست ۲۱۷۲

۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومان
جنس ساتن [sizecharts id=23151]
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۴۲۲۳

۳۹۸,۰۰۰ تومان۳۱۸,۴۰۰ تومان
جنس کرپ [sizecharts id=24370]
۲۰%

ست مانتو و شلوار ۱۰۱۳

۴۱۸,۰۰۰ تومان۳۳۴,۴۰۰ تومان
جنس مازراتی [sizecharts id=24373]
۲۰%

ست سویشرت وشلوار ۱۱۱۴

۴۵۹,۰۰۰ تومان۳۶۷,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=24065]
۲۰%

وست ۲۱۸۷

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=24043]
۲۰%

لگ کد ۷۹۰۵

۱۷۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=23834]
۲۰%

شومیز ۲۱۹۰

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22075]
۲۰%

شومیز ۲۲۱۷

۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۱۸,۴۰۰ تومان
جنس کرپ [sizecharts id=23156]
۲۰%

شومیز ۲۱۸۴

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
جنس کرپ [sizecharts id=23234]
۲۰%

شومیز و وست ۹۱۰۲

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=23131]
۲۰%

ست کت و شلوار ۱۲۰۵

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
کرپ (کمی کشی) [sizecharts id=22921]
۲۰%

ست سویشرت و شلوار ۱۲۰۲

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=22766]
۲۰%

ست سویشرت و شلوار ۱۲۰۱

۲۶۵,۰۰۰ تومان۲۱۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22716]
۲۰%

شومیز ۲۲۰۱۰

۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22071]
۲۰%

شلوار جذب ۷۰۵۲

۱۱۵,۰۰۰ تومان۹۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22591]
۲۰%

شومیز ۲۱۷۵

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22454]
۲۰%

وست کد ۲۲۰۲

۲۰۸,۰۰۰ تومان۱۶۶,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=22453]
۲۰%

شومیز ۲۱۹۴

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22389]
۲۰%

شلوار جذب ۸۱۱۶۰

۱۳۸,۰۰۰ تومان۱۱۰,۴۰۰ تومان
قد ۹۰ [sizecharts id=21945]
۲۰%

شومیز ۲۱۹۵

۲۱۸,۰۰۰ تومان۱۷۴,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=21932]
۲۰%

وست ۲۱۸۶

۱۵۵,۰۰۰ تومان۱۲۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=21753]
۲۰%
کرم عکس دوم

شلوار اسلش چریکی کد ۳۹۲۷

۱۱۵,۰۰۰ تومان۹۲,۰۰۰ تومان
جنس کتان ضخیم [sizecharts id=7631]
۲۰%

شومیز ۲۲۱۴

۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22253]

۲۰%

کت ۲۲۷۴

۲۵۹,۰۰۰ تومان۲۰۷,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=34699]
۲۰%

وست ۲۱۷۲

۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومان
جنس ساتن [sizecharts id=23151]
۲۰%

شومیز ۶۱۰۷

۱۳۲,۰۰۰ تومان
فری سایز دور سینه ۱۰۴ قد ۵۴
۲۰%

بلوز ۲۱۸۱

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22091]
۲۰%

وست ۲۲۰۶

۲۱۸,۰۰۰ تومان۱۷۴,۴۰۰ تومان
قد ۸۰
۲۰%

ست ۹۱۲۶

۳۴۹,۰۰۰ تومان۲۷۹,۲۰۰ تومان
۲۰%

مانتو ۹۱۵۱

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
دور سینه ۱۱۲ دور باسن ۱۲۰ قد ۸۲
۲۰%

شومیز و شورتک ۲۵۱۶

۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=36610]
۲۰%

پیراهن ۹۷۹۷

۲۵۹,۰۰۰ تومان۲۰۷,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۰۸ قد ۱۱۳
۲۰%

ست ۹۱۰۹

۳۹۹,۰۰۰ تومان۳۱۹,۲۰۰ تومان
دور سینه شومیز ۱۸۰ کیمانو آزاد قد شومیز ۴۸ قد پیراهن ۱۰۸
۲۰%

شومیز ۲۲۱۷

۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۱۸,۴۰۰ تومان
جنس کرپ [sizecharts id=23156]
۲۰%

ست سویشرت و شلوار ۱۲۲۶

۲۸۵,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=26112]
۲۰%

پیراهن ۱۱۶۸

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
دور سینه ۱۱۲ قد ۱۱۹
۲۰%

وست ۲۲۱۵

۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۱۸,۴۰۰ تومان
جدول سایزبندی وست ۲۲۱۵ دورسینه قد ۱۱۴ ۶۲
۲۰%

شومیز ۲۱۹۰

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22075]
۲۰%

ست مانتو و شلوار ۸۲۰۴

۲۳۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=34696]
۲۰%
کرم عکس دوم

شلوار اسلش چریکی کد ۳۹۲۷

۱۱۵,۰۰۰ تومان۹۲,۰۰۰ تومان
جنس کتان ضخیم [sizecharts id=7631]
۲۰%

شلوارک ۱۸۶۳

۸۷,۲۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی شلوارک ۱۸۶۳ سایز فری سایز دور کمر عادی شلوارک ۷۰ دور کمر کشیده شلوارک ۸۸ دور باسن شلوارک ۱۱۴ دور ران شلوارک ۸۰ قد شلوارک ۴۵ فاق ۴۰
۲۰%

مانتو ۹۱۲۳

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
کتان شاین فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا ۴۸ قد ۹۳
۲۰%

وست ۲۲۳۱

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
جنس کرپ دورسینه ۱۳۰ قد ۸۰
۲۰%

شومیز و شلوارک ۴۱۰۱

۲۱۸,۰۰۰ تومان۱۷۴,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=31994]
۲۰%

پیراهن ۹۲۴۹

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
جنس کتان دور سینه ۱۰۰ قد ۸۰
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۲۲۴۴

۳۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=27566]
۲۰%

مانتو ۹۲۳۶

۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۰۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=40210]
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۲۱۹۶

۳۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۴۰۰ تومان
جنس: کرپ [sizecharts id=22251]
۲۰%

ست بلوز شلوار ۴۱۰۲

۲۹۵,۰۰۰ تومان۲۳۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=33711]
۲۰%

شلوار جذب ۷۰۵۲

۱۱۵,۰۰۰ تومان۹۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22591]
۲۰%

شلوار ۹۱۴۰

۲۱۵,۰۰۰ تومان۱۷۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=34675]
۲۰%

پیراهن ۱۱۵۱

۲۲۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
دور سینه ۹۴ قد ۹۰
۲۰%

شومیز ۲۱۷۴

۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
جدول سایزبندی شومیز ۲۱۷۴ دور سینه(کیمانو) قد آستین قد ۱۱۸ ۵۳ ۴۰
۲۰%

شومیز ۹۱۱۶

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
فری سایز دور سینه ۱۰۸ قد جلو ۶۴ قد پشت ۷۰
۲۰%

شومیز ۲۱۷۵

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22454]
۲۰%

شومیز ۲۲۵۱

۲۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=27729]  
۲۰%

شومیز ۲۲۹۹

۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
شومیز عروسکی [sizecharts id=34607]
۲۰%

شومیز و وست ۹۱۰۴

۲۵۹,۰۰۰ تومان۲۰۷,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=41143]
۲۰%

ست تاپ و دامن ۱۰۱۹

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۱۰۱۹ فری سایز دور سینه تاپ در حالت عادی ۷۶ دور سینه تاپ در حالت کشیده ۱۰۴ قد تاپ ۲۴ دور کمر دامن در حالت عادی ۷۰ دور کمر دامن در حالت کشیده ۹۴ دور باسن دامن ۱۱۰ قد دامن ۸۰
۲۰%

پیراهن ۹۱۶۵

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
جنس پوبلین بند نامرئی دارد، کمربند جدا میشود. بالاتنه در حالت عادی ۶۶ بالا تنه کشسانی ۱۲۰ قد ۹۰
۲۰%

شومیز و وست ۹۱۱۵

۲۸۵,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=29422]
۲۰%

مانتو ۱۵۹۶

۲۴۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۲۰۰ تومان
دور سینه  آزاد قد جلو ۷۹ قد پشت ۸۹
۲۰%

مانتو ۱۱۳۷

۲۷۹,۰۰۰ تومان۲۲۳,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۶۰ قد ۸۵
۲۰%

شومیز و شلوار ۲۳۳۲

۲۶۹,۰۰۰ تومان۲۱۵,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=37496]
۲۰%

مانتو ۹۱۱۷

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱۵۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=30111]
۲۰%

ست مانتو شلوار ۱۰۱۵

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=35545]
۲۰%

سرهمی ۲۲۲۱

۲۱۸,۰۰۰ تومان۱۷۴,۴۰۰ تومان
جنس شیمر دور سینه ۱۰۶ عرض پایین شلوار ۶۷ قد ۱۰۸
۲۰%

ست ۹۱۶۹

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=39213]
۲۰%

اورال ۲۳۲۰

۲۵۷,۰۰۰ تومان۲۰۵,۶۰۰ تومان
دور سینه ۱۱۰ قد ۱۳۰
۲۰%

اورال ۹۱۱۹

۲۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۲۰۰ تومان
قد ۱۴۰
۲۰%

ست سویشرت و شلوار ۱۲۰۱

۲۶۵,۰۰۰ تومان۲۱۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22716]
۲۰%

شومیز ۲۱۹۵

۲۱۸,۰۰۰ تومان۱۷۴,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=21932]
۲۰%

شلوار جذب ۸۱۱۶۰

۱۳۸,۰۰۰ تومان۱۱۰,۴۰۰ تومان
قد ۹۰ [sizecharts id=21945]
۲۰%

مانتو ۱۴۰۳

۲۱۵,۰۰۰ تومان۱۷۲,۰۰۰ تومان
قد جلو ۹۰ قدپشت ۱۲۰
۲۰%

شومیز ۶۰۵۰

۱۷۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=33718]
۲۰%

وست ۲۱۸۷

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=24043]
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۱۰۶۱

۲۸۸,۰۰۰ تومان۲۳۰,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=34862]
۲۰%

تاپ و کراپ ۲۱۸۲

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22069]
۲۰%

شومیز جین ۹۲۱۴

۱۷۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=34672]
۲۰%

شومیز ۶۱۰۳

۱۴۵,۰۰۰ تومان۱۱۶,۰۰۰ تومان
دور سینه ۱۳۶ قد ۶۰
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۲۲۵۷

۳۶۹,۰۰۰ تومان۲۹۵,۲۰۰ تومان
با کمربند جنس کرپ دور سینه کیمانو آزاد [sizecharts id=28840]
۲۰%

شومیز ۲۱۹۴

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=22389]
۲۰%

ست سه تیکه ۴۱۷۵

۳۴۸,۰۰۰ تومان۲۷۸,۴۰۰ تومان
جنس: ابروبادی [sizecharts id=26546]  
۲۰%

هودی و جاگر ۴۳۹۹

۱۷۹,۰۰۰ تومان۱۴۳,۲۰۰ تومان
جنس دورس بهاری راهنمای سایزبندی ۴۳۹۹ سایزبندی فری دور سینه هودی ۱۲۲ قد هودی ۴۸ دور کمر در حالت عادی شلوار ۷۴ دور کمر در حالت کشیده شلوار ۱۱۲ دور باسن در حالت عادی شلوار ۱۱۶ دور باسن در حالت کشیده شلوار ۱۳۰ دور ران در حالت عادی شلوار ۶۴ دور ران در حالت کشیده شلوار ۷۶ فاق ۳۲ قذ ۹۲
۲۰%

شومیز ۲۲۰۵

۱۵۵,۰۰۰ تومان۱۲۴,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=26264]
۲۰%

شومیز ۲۲۷۲

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی شومیز ۲۲۷۲ سایز ۱ ۲ دور سینه ۱۰۶ ۱۱۰ قد ۶۸ ۶۸
۲۰%

ست ۲۲۰۳

۳۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۴,۴۰۰ تومان
جدول سایزبندی ست ۲۲۰۳ قد بلوز دورسینه (کیمانو آزاد) کمر در حالت عادی کمر در حالت کشیده قد شلوار دور باسن دور ران بلوز ۴۳ ۱۳۰ شلوار ۷۰ ۹۶ ۱۱۲ ۱۲۰ ۸۰
۲۰%

تاپ و شلوارک ۹۱۰۶

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=39618]
۲۰%

ست وست و شلوارک ۹۱۱۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان۲۶۲,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=29387]
۲۰%

شلوار ۲۲۹۰

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=33047]
۲۰%

ست شومیز و شلوار ۹۰۴۵

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=34861]
۲۰%

وست ۲۲۲۶

۱۳۹,۰۰۰ تومان۱۱۱,۲۰۰ تومان
جنس کرپ دور سینه  ۱۰۶ قد ۴۸
۲۰%

مانتو ۱۶۵۱

۲۲۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی دور سینه ۱۳۹ قد ۷۹
۲۰%

مانتو ۹۱۵۲

۲۷۸,۴۰۰ تومان
عرض ۱۰۰ قد ۱۱۰
۲۰%

پیراهن ۱۱۹۶

۲۹۸,۰۰۰ تومان۲۳۸,۴۰۰ تومان
[sizecharts id=41110]
۲۰%

کت ۲۲۶۹

۲۲۹,۰۰۰ تومان۱۸۳,۲۰۰ تومان
حنس کرپ آستردار [sizecharts id=31235]
۲۰%

اورال ۹۱۳۰

۱۲۹,۰۰۰ تومان۱۰۳,۲۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی اورال ۹۱۳۰ سایز ۱ ۲ دور کمر در حالت عادی ۴۸ ۴۸ دور کمر در حالت کشیده ۹۰ ۱۰۴ دور ران ۵۸ ۶۴ دور باسن ۱۰۸ ۱۰۸ دور سینه ۱۰۲ ۱۱۰ قد ۱۲۹ ۱۲۹
۲۰%

ست تاپ و شلوارک ۲۲۰۸۱

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
جدول سایزبندی   ست تاپ و شلوارک ۲۲۰۸۱ سایز بندی دور سینه دور کمر در حالت عادی دور کمر در حالت کشیده دور باسن دور ران فاق قد بلوز قد شلوارک ۱ ۱۱۶ ۷۶ ۸۸ ۱۱۰ ۷۰ ۳۵ ۵۳ ۴۲ ۲ ۱۲۰ ۷۸ ۹۰ ۱۱۲ ۷۲ ۳۵ ۵۳ ۴۲
۲۰%

مانتو ۱۲۳۳

۲۲۸,۰۰۰ تومان۱۸۲,۴۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی مانتو ۱۲۳۳ سایز سایز دورسینه ۱۲۰ دورباسن ۱۲۰ قد ۱۱۲
۲۰%

شومیز و شلوارک ۲۲۷۷

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
جس کرپ [sizecharts id=31456]
۲۰%

پیراهن ۲۳۶۶

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی ۲۳۶۶ سایزبندی فری دور سینه ۱۱۰ دور کمر در حالت عادی ۶۰ دور کمر در حالت کشیده ۹۸ دور باسن ۱۳۶ قد ۱۲۰
۲۰%

شومیز و شلوارک ۲۲۸۳

۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=31880]
۲۰%

شومیز ۲۳۰۴

۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=34606]
۲۰%

ست ۱۰۰۶

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=33065]
۲۰%

مانتو ۹۲۵۰

۲۲۳,۲۰۰ تومان
دور سینه ۱۰۰ دور باسن ۱۱۰ قد ۸۰
۲۰%

مانتو ۱۴۲۶

۲۴۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۲۰۰ تومان
دور سینه کیمانو آزاد قد ۱۲۷
۲۰%

شومیز ۲۳۴۲

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
دور سینه ۱۵۴ قد جلو ۶۶ قد پشت ۷۵
۲۰%

مانتو ۱۴۲۴

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱۵۸,۴۰۰ تومان
۱۴۲۴ ۱۴۲۴ فری سایز دور سینه: ۱۱۸ دور باسن: ۱۲۲ قد: ۱۱۲
۲۰%

شومیز ۲۲۲۸

۱۵۵,۰۰۰ تومان۱۲۴,۰۰۰ تومان
دور سینه   ۱۰۲ قد    ۵۰
۲۰%

پیراهن ۲۳۶۴

۲۶۹,۰۰۰ تومان۲۱۵,۲۰۰ تومان
راهنمای سایزبندی دور سینه ۱۲۸ دور کمر ۱۲۸ قد ۸۰
۲۰%

ست تاپ و دامن ۱۲۹۲

۲۸۵,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان
جدول سایزبندی ۱۲۹۲ سایزبندی فری سایز دور سینه ۱۱۴ قد تاپ ۴۴ دور کمر در حالت عادی دامن ۵۸ دور کمر در حالت کشیده دامن ۱۱۰ قد دامن ۸۵
۲۰%

مانتو ۱۶۳۷

۱۴۹,۰۰۰ تومان۱۱۹,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=30112]
۲۰%

شلوار ۱۴۶۴

۱۴۵,۰۰۰ تومان۱۱۶,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=36614]
۲۰%

شلوار ۳۹۰۸

۷۵,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=37483]
۲۰%

مانتو ۲۵۰۹

۲۴۵,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان
دور سینه ۱۲۰ قد جلو ۷۰ قد پشت ۸۲
۲۰%

لگ کد ۷۹۰۵

۱۷۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
[sizecharts id=23834]
۲۰%

پیراهن ۲۳۴۵

۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۰۴,۰۰۰ تومان
دور سینه ۱۰۲ قد ۱۰۵
۲۰%

پیراهن ۱۹۶۱

۲۱۹,۰۰۰ تومان۱۷۵,۲۰۰ تومان
[sizecharts id=35527]
۲۰%

پیراهن ۹۲۶۰

۲۱۹,۰۰۰ تومان۱۷۵,۲۰۰ تومان
جنس کتان دور سینه ۹۶ قد ۱۲۰
۲۰%

مانتو ۱۴۱۱

۳۱۵,۰۰۰ تومان۲۵۲,۰۰۰ تومان
دور سینه کیمانو آزاد قد ۱۱۶
۲۰%

ست ۹۱۳۸

۳۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
جنس کرپ [sizecharts id=27133]
۲۰%

مانتو ۹۱۲۷

۲۵۵,۰۰۰ تومان۲۰۴,۰۰۰ تومان
دور سینه مناسب ۳۶ تا ۴۴ دو سینه کیمانو آزاد قد ۸۰ دور باسن ۱۱۰  
۲۰%

مانتو جین ۱۴۹۶

۱۵۹,۰۰۰ تومان۱۲۷,۲۰۰ تومان
قد ۸۵ راهنمای سایزبندی ۱۴۹۶ سایز ۱ ۲ ۳ دور سینه ۹۴ ۹۶ ۱۰۰ دور باسن ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۱۰