– در صورت مطابقـت نداشتن کالا با سفارش، زدگی یا پارگی، مناسب نبودن سایـز، بدون اینکه برچسب کالا جداشده باشد بدون بوی بدن و عطر، کاملا مـطابق بـسته ارسالی، تا ۷ روز با همـاهنگی امور مشـتریان، تعویض کالا امکان پذیر می باشد.

– از ارسال کالا بدون هماهنگی با واحد فروش آنلاین جداً خودداری نمایید.

– برای ارسال، باید کالا در جعبه یا کارتن به ‏خوبی بسته‌ بندی شود.

– برچسپ مرجوعی را روی بسته محصول چسبانده و محصول را ارسال نمایید.

– فاکتور را همراه کالا ارسال نمایید.

– در ایام فروش فوق العاده امکان تعویض کالا وجود ندارد.

– محصولاتی که دارای تخفیف هستند شامل مرجوع و تعویض نخواهند بود.